Krijg weer grip op uw situatie…

slant-separator

Kragt Bewindvoering kan u helpen om weer grip op uw financiële situatie te krijgen. Onze ervaren en vakkundige bewindvoerders Hannie Kragt en Diana de Vries-van der Lee voldoen aan alle eisen die de nieuwe wetgeving aan een bewindvoerder stelt.

Wij zijn lid van het NBBI

Als klant mag je gerust weten dat wij ons als bewindvoerder inzetten voor de hoogste standaarden. Als lid van NBBI tonen we aan dat we benoembaar zijn door de rechtbank en voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen van het LKB. Met toegang tot waardevolle ondersteuning en innovatieve instrumenten streven we naar voortdurende verbetering. Wanneer je ons logo ziet, weet je dat je te maken hebt met een bewindvoerder die kwaliteit en transparantie hoog in het vaandel heeft staan, en die zich inzet om jouw belangen te behartigen.

Bekijk hier onze inschrijving in het register

Voorbeelden van financiële problemen

slant-separator

Je hebt financiële problemen in alle soorten en maten. Het overzicht hieronder geeft daarvan een goed beeld. Misschien herkent u zich er wel in.

  • Schulden (bijvoorbeeld door ziekte, echtscheiding of werkloosheid).
  • Inkomsten die sterk afnemen (inkomensdaling).
  • Grote stijging van kosten als inwonende kinderen 18 jaar worden. (wegvallen van toeslagen en kinderbijslag)
  • Geldproblemen bij psychische klachten of stoornissen.
  • Een te groot uitgavenpatroon. U geeft dan (veel) meer uit dan u inkomsten heeft. (bijvoorbeeld aan vaste lasten of boodschappen).
  • Financiële problemen als u voor het eerst zelfstandig gaat wonen en nooit geleerd om uw financiën te beheren.

Let op: Het kan ook zijn dat uw familielid een psychische- of lichamelijke beperking heeft en zelf de onderbewindstelling niet kan aanvragen. U kunt dit dan voor uw familielid doen. Ook dan kunnen de bewindvoerders van Kragt Bewindvoering u helpen.

Wat doet de bewindvoerder nog meer voor u?

slant-separator

De bewindvoerder zet zich in om al het mogelijke te doen om uw budget zo positief mogelijk te beïnvloeden.

Heeft u moeite om uw financiën zelf te beheren? Geen zorgen, u bent niet alleen. Verschillende omstandigheden, zoals slecht zicht, analfabetisme, verslaving of psychische problemen, kunnen het lastig maken om uw geldzaken op orde te houden. Gelukkig biedt Kragt Bewindvoering een helpende hand. Wij kunnen uw financiële administratie beheren, zodat u zich daar geen zorgen meer over hoeft te maken.

Bij bewindvoering geeft u voor een langere periode de controle over uw financiële belangen uit handen. Kragt Bewindvoering neemt deze verantwoordelijkheid op zich en streeft ernaar om uw financiële mogelijkheden te verbeteren.

Laat Kragt Bewindvoering u helpen om uw financiën op orde te krijgen, zodat u zich weer kunt richten op wat echt belangrijk is in het leven.

Aanvragen

Bijzondere bijstand wordt aangevraagd indien het inkomen op bijstandsniveau ligt.

Voorbereidend werk wordt gedaan voor de aanvraag schuldhulpverlening.

Verzekeringen

Verzekeringen worden aangevraagd indien u deze nog niet heeft en het budget het toelaat.

Belastingen/Toeslagen

Aangifte wordt gedaan bij de belasting.

Kwijtscheldingen worden aangevraagd voor gemeente belasting en hoogheemraadschap indien hier recht op is.

Toeslagen worden aangevraagd indien u deze niet heeft of zo nodig gecontroleerd als u deze wel heeft.

Ondersteuning

Geeft hulp bij het invullen van formulieren waar u niet uit komt.

Voorkomen van of als dat niet lukt begeleiding bij ontruiming

Schulden

Betalingsregelingen getroffen worden indien mogelijk.

Schulden worden afgelost indien mogelijk.

Hulp bij afsluitingen

Geprobeerd wordt een afsluiting te voorkomen of anders een spoed inhuizing bij een andere leverancier te regelen.