Bewindvoering

Aangemeld en dan…

Intakegesprek

Na uw aanmelding neemt de bewindvoerder contact met u op voor een intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek worden uw financiën doorgenomen en wordt u uitgelegd wat de onder Bewindstelling precies voor u gaat betekenen.

Als het na het gesprek voor u en de bewindvoerder duidelijk is dat een onder Bewindstelling het beste voor u is zullen de papieren voor de aanvraag bij de rechtbank ingevuld worden.

Rechterlijke beschikking

Via de rechtbank krijgt de bewindvoerder een beschikking waarmee het proces kan beginnen.

Bankrekeningen

Eerst worden er bankrekeningen worden aangevraagd, een beheerrekening voor de vaste lasten en inkomsten en een leefgeldrekening waar wekelijks een bedrag op komt waar u van dient te gaan leven.

U krijgt maandelijks van de bank afschriften van deze rekeningen zodat u zelf overzicht houdt.

Aanschrijven

Als de bankrekeningen geopend zijn kunnen de organisaties betreffende de inkomsten en uitgaven en schulden aangeschreven worden met de onder bewindstelling en een postadres wijziging.

Uiteindelijk zult u geen post meer ontvangen van deze organisaties, zolang u dit wel krijgt dient u de post door te sturen naar uw bewindvoerder.

Stabilisatiefase

Zodra het inkomen binnen komt zal de stabilisatiefase beginnen.

Een budget wordt opgemaakt door duidelijkheid te creëren in alle vaste lasten en inkomsten.

Dit kan betekenen dat niet alles kan blijven zoals het was, bijvoorbeeld omdat er teveel betalingsregelingen zijn gemaakt in het verleden.

Meestal houdt dit in dat de schulden eerst nog hoger worden, dit is normaal.

Voorbereiding schuldhulpverlening

Zodra het budget stabiel is kan er gekeken worden of alle papieren aanwezig zijn voor de aanvraag schuldhulpverlening.

Dit kan een langzaam proces zijn omdat in veel gevallen de aanvragen van papieren veel tijd in beslag nemen.

In sommige gevallen is een schuldhulpaanvraag niet nodig en kan de bewindvoerder zelf afspraken maken of betalingsregelingen treffen.

Dit ligt echter aan de hoogte van het inkomen en de hoogte van de schulden.

Beslagleggingen

Zolang het schuldhulpverleningstraject nog niet volledig in gang is gezet behouden schuldeisers het recht om loonbeslag, boedelbeslag, bankbeslag e.d. te leggen.

De bewindvoerder zal proberen dit te voorkomen en anders te zorgen dat het binnen de regels gebeurd.

Beslagen stoppen pas als de schuldhulpverlening een akkoord heeft bereikt met alle schuldeisers of als er een 100% aflossing is gedaan.