Bewindvoering

Wat doet de bewindvoerder nog meer voor u

De bewindvoerder zet zich in om al het mogelijke te doen om uw budget zo positief mogelijk te beïnvloeden.

Dit houdt onder andere in dat er:

  • Bijzondere bijstand gevraagd wordt indien het inkomen op bijstandsniveau ligt.
  • Verzekeringen aangevraagd worden indien u deze nog niet heeft en het budget het toe laat.
  • Aangifte gedaan wordt bij de belasting
  • Kwijtscheldingen worden aangevraagd voor gemeente belasting en hoogheemraadschap indien hier recht op is.
  • Toeslagen worden aangevraagd indien u deze niet heeft of zo nodig gecontroleerd als u deze wel heeft.
  • Er hulp is bij het invullen van formulieren waar u niet uit komt.
  • Voorbereidend werk gedaan wordt voor de aanvraag schuldhulpverlening
  • Betalingsregelingen getroffen worden indien mogelijk
  • Schulden worden afgelost indien mogelijk.
  • Geprobeerd wordt een afsluiting te voorkomen of anders een spoed inhuizing bij een andere leverancier te regelen.