Bewindvoering

Schulden en dan…

Minnelijke Sanering Natuurlijke Personen ( Msnp )

In de meeste gevallen zal er een MSNP ( minnelijk traject via de gemeente ) worden aangevraagd, mocht dit niet lukken omdat meerdere schuldeisers niet akkoord gaan met het voorstel dan kan er eerst een dwangakkoord gevraagd worden waarbij door de rechtbank de schuldeisers gedwongen worden om mee te gaan in het minnelijk traject.

Het minnelijke traject duurt 3 jaar, de aanloop daar naar toe neemt echter zeker  6 tot 8 maanden in beslag vanaf de aanvang Bewindvoering.

Mocht u positief of negatief uit het traject komen dan mag u pas na 2 jaar weer een minnelijke traject aanvragen.

Dit houdt in dat de bewindvoerder alleen het budget stabiel kan houden en bij schulden het loonbeslag in de gaten kan houden tot de 2 jaar voorbij zijn.

Wet sanering natuurlijke personen ( Wsnp )

Mochten minnelijk traject en dwangakkoord niet lukken dan blijft de Wsnp ( wettelijke schuldregeling ) over.

Door de Wsnp worden schuldeisers ook gedwongen om mee te gaan maar dan via de wettelijke regeling, u krijgt hier dan een bewindvoerder bij die controleert of u zich wel aan de regels en afspraken houdt.

Mocht u zonder schulden uit een Wsnp-traject komen dan mag u pas na 2 jaar weer het minnelijke traject aanvragen, mocht dit echter mislukken mag u nog geen nieuw Wsnp-traject aanvragen.

Mocht u negatief uit een Wsnp-traject komen dan mag u pas na 10 jaar weer een schuldregelingstraject aanvragen.

Dit houdt in dat de bewindvoerder alleen het budget stabiel kan houden en het loonbeslag in de gaten kan houden tot de 10 jaar voorbij zijn.

Het Wsnp-traject duurt 3 jaar en kan verlengd worden naar 5 jaar als u zich niet aan de regels houdt.

Moratorium

Indien er voornemens zijn om u de huur te ontzeggen en er een datum van uitzetting bekend is zal er met spoed een moratorium ( tijdelijk verbod tot uitzetting ) worden aangevraagd. Hiervoor is een versneld traject nodig en zal dus sneller gaan dan de hierboven beschreven trajecten Msnp en Wsnp.

De aanvraag Moratorium gaat via de gemeente en is indien toegekend een tijdelijke oplossing tot de schuldhulpverleningstraject kan starten.

Voorwaarden hiervoor is dat de vaste lasten wel maandelijks betaald worden.

Het is dan wel van belang dat ook de bewindvoering met spoed kan worden opgestart.

Uw medewerking is hierbij nog meer van belang omdat alles in een stroomversnelling moet.