Wat kunt u verwachten in een bewindvoeringstraject?

slant-separator

Als Kragt Bewindvoering u gaat helpen, moet eerst de rechter ons benoemen als bewindvoerder. Hoe dit precies gaat leest u hieronder. Ook leest u wat het betekent dat uw geldzaken onder bewind komen (ook wel genoemd: onderbewindstelling).

U meldt zich aan

Eerst meldt u zich bij ons aan. U doet dat telefonisch, per e-mail of via ons aanmeldformulier. U vindt onze gegevens op deze website bij Contact. Als wij uw aanmelding hebben ontvangen, maken wij een afspraak met u voor een intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek bespreken wij de volgende zaken met u:

▪ Uw financiën en uw financiële situatie.
▪ Wat de ‘onderbewindstelling’ betekent.
▪ Hoe wij uw geldzaken gaan beheren.

Vindt u dat de onderbewindstelling inderdaad het beste voor u is, dan vullen wij samen de formulieren in voor de aanvraag bij de rechtbank.

Start onderbewindstelling

Als rechtbank beslist dat Kragt Bewindvoering de onderbewindstelling mag voeren, wordt er een “beschikking” afgegeven. Vanaf dan gaat onze bewindvoerder u helpen uw financiën weer op orde te krijgen. Die start gaat met de volgende stappen.

Bankrekeningen aanvragen

Eerst worden de volgende bankrekeningen aangevraagd:

  • Een beheerrekening. Hiermee beheert de bewindvoerder uw inkomsten en uitgaven (zoals uw vaste lasten).
  • Een leefgeldrekening. Hierop wordt elke week een bedrag gestort waarvan u gaat leven.

U krijgt elke maand afschriften van deze rekeningen zodat u zelf een overzicht houdt.

Aanschrijven organisaties

Nadat de bankrekeningen zijn geopend, informeert de bewindvoerder alle organisaties die te maken hebben met uw inkomsten, uw uitgaven en uw schulden over de onderbewindstelling.

Ook geeft de bewindvoerder een nieuw postadres door aan deze organisaties. Hierdoor krijgt u geen post meer van deze organisaties. Krijgt u toch post, stuur die dan door naar uw bewindvoerder.

De stabilisatiefase

Zodra het inkomen binnen komt, begint de stabilisatiefase. Het doel van deze fase is dat de inkomsten hoger worden dan de uitgaven. En het budget dus stabiel wordt. Soms worden schulden in de stabilisatie eerst nog hoger, dit is normaal.

Voorbereiding schuldhulpverlening

Zodra het budget stabiel is, kunnen we de aanvraag voor de schuldhulpverlening voorbereiden. Dit kan alleen als u een vast woonadres heeft en vaste inkomsten. De voorbereiding gaat als volgt:

  • Eerst verzamelen we alle papieren en documenten die nodig zijn voor de aanvraag. Dit kost vaak veel tijd, omdat we sommige papieren en documenten
    moeten opvragen. Als alle papieren en documenten in orde zijn, kunnen we de aanvraag doen.
  • Als de aanvraag wordt goedgekeurd, dan start de schuldhulpverlening.

Schulphulpverlening wordt aangevraagd bij de gemeente. Soms is een schuldhulpaanvraag niet nodig. Dan kan de bewindvoerder zelf afspraken maken of
betalingsregelingen treffen. Dit hangt af van de hoogte van uw inkomsten en de hoogte van uw schulden.

Beslagleggingen

Zolang de schuldhulpverlening nog geen akkoord heeft bereikt met alle schuldeisers, hebben schuldeisers het recht om beslag te leggen. Denk bijvoorbeeld aan loonbeslag, boedelbeslag of bankbeslag. De bewindvoerder zal proberen beslaglegging te voorkomen en anders te zorgen dat het binnen de regels gebeurt.

Ja, ik wil bewindvoering!

Hoe verloopt de aanvraag voor bewindvoering? Eerst meldt u zich via onderstaande knop bij ons aan.

Als Kragt Bewindvoering u gaat helpen, moet eerst de rechter ons benoemen als bewindvoerder. Als wij uw aanmelding hebben ontvangen, maken wij een afspraak met u voor een intakegesprek.